REGLEMENT

Aankomst: alle gasten moeten verplicht een officieel document overhandigen (geen fotokopie) dat hun identiteit afdoende bewijst. Ook zijn ze verplicht om de check-in te ondertekenen. Op verzoek van werknemers moet de klant zich identificeren als geregistreerde gast.

Bezoeken: mensen van buiten de camping die van plan zijn familie of vrienden te bezoeken, moeten hun voertuig buiten de camping parkeren en zich melden bij de receptie. Voor bezoeken wordt een vergoeding gevraagd, die bij de inschrijving bij de receptie moet worden betaald.

Installatie: tenten, caravans of andere materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de regels van het bestuur. Het is absoluut verboden om het perceel dat door het bestuur van de camping is toegewezen op het moment van aankomst te wijzigen zonder de receptie hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U mag de door uw perceel afgebakende ruimte niet overschrijden of de ruimte van aangrenzende percelen binnendringen.

Uitchecken: op de dag van vertrek moeten de percelen vóór 12:00 uur worden verlaten. In het geval van mobilhomes of lodges moeten gasten om 10:00 uur vertrekken. Als u later wilt vertrekken, moet u het bedrag voor een extra dag bijbetalen. Als u uw verblijf wilt verlengen, dient u de receptie ruim van tevoren op de hoogte te stellen. In dat geval kan het zijn dat u van perceel moet veranderen.

Betaling voor het verblijf: rekeningen voor het verblijf moeten worden betaald bij de receptie op de dag van het inchecken. U kunt met een creditcard en/of contant betalen. Bankcheques en vakantiecheques worden niet geaccepteerd. In geval van enige vorm van schade aan de campingfaciliteiten als gevolg van misbruik door de gast, moet de gast het bedrag van de reparatie of vervanging bij vertrek betalen.

Voertuigen: om te voorkomen dat voertuigen van anderen binnenkomen en om de veiligheid van de accommodatie te bewaken, moeten alle voertuigen de controlesticker op een zichtbare plaats plakken op het glas van de voorruit. Voertuigen moeten parkeren binnen de ruimte van uw perceel. De snelheid van voertuigen mag nooit hoger zijn dan 10 km/u. Tussen 00:00 en 8:00 uur mogen er geen voertuigen de camping binnenkomen of verlaten en mag er niet worden gereden binnen de camping. Gedurende deze periode is de toegang tot de camping gesloten. Het gebruik van motoren en/of elektrische scooters is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar en het gebruik van mini-motorfietsen is in alle gevallen verboden. Motorvoertuigen of huurauto’s die niet op het incheckformulier staan vermeld, mogen de camping niet betreden.

Stilteperiode: tussen 22:00 en 08:00 uur bent u verplicht om te zorgen voor zoveel mogelijk stilte. Ook de rusttijden tussen 14.00 en 16.00 uur moeten gerespecteerd worden. Om de buren niet te storen, dienen apparaten zoals televisies en radio’s op een laag volume te worden gezet. Airconditioningsystemen die niet geluiddicht zijn, moeten ook worden uitgeschakeld tijdens de stilteperiode.

Waterbronnen: kampeerfonteinen leveren drinkwater en zijn uitsluitend bedoeld voor het exclusieve gebruik van wateropvang. Om hygiënische redenen kunnen de fonteinen niet worden gebruikt voor enige vorm van persoonlijke hygiëne of voor het reinigen van kleding of vaat. Voor dit soort diensten is er een ruimte met wastafels aan de achterzijde van de sanitaire blokken. Waterbronnen kunnen ook niet worden gebruikt om iets te legen (chemische toiletten, voedselresten, enzovoorts). Er zijn al containers voor al deze zaken beschikbaar in speciaal daarvoor bestemde ruimten.

Afvalwater: de toiletten bevatten speciale stortplaatsen voor chemische toiletten. Het is absoluut verboden om deze ergens anders te legen.

Barbecues: het gebruik van barbecues op het perceel is toegestaan, zolang deze werken op elektriciteit of gas. U mag geen barbecues gebruiken die werken op hout of houtskool. Het is absoluut verboden om direct op de grond vuur te stoken. Op winderige dagen is het ook uitdrukkelijk verboden om een barbecue aan te steken. Bovendien behoudt de receptie zich het recht voor om het gebruik van barbecues te verbieden wanneer zij dit om veiligheidsredenen passend acht.

Voeding: het is verboden om een ongepaste stekker op stopcontacten aan te sluiten. Het bestuur van de camping behoudt zich het recht voor de levering van elektriciteit te verbieden aan gasten die niet over een elektrische installatie in perfecte staat beschikken. Elk perceel beschikt over één elektriciteitsaansluiting. Om veiligheidsredenen moeten elektriciteitskasten altijd gesloten blijven en mag alleen geautoriseerd personeel deze aanpassen. Elektrische kabels moeten geaard en goed geïsoleerd zijn.

Afval: het afval moet in goed gesloten plastic zakken in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Vuilnis mag nooit rechtstreeks in de prullenbak of op de grond van het perceel worden gegooid. Bij de sanitaire gebouwen zijn aparte afvalinzamelingscontainers te vinden.

Verzekering:het bestuur wijst alle mogelijke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, ongeval of schade aan personen en materiële voorwerpen veroorzaakt door derden buiten de vestiging, of schade veroorzaakt door stormen, hagelbuien, branden of andere oorzaken van overmacht. Evenmin kan het bestuur verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan voertuigen als gevolg van botsingen met stoepranden, bomen, takken of enig ander element van de camping. De receptie beschikt over kluisjes waar de gasten gebruik van kunnen maken.

Honden: honden zijn niet toegestaan in de mobilhomes of lodges. De aanwezigheid van honden op percelen is toegestaan, op voorwaarde dat ze over de relevante documentatie beschikken, geen ongemak veroorzaken voor de buren en niet van enig ras zijn dat door de huidige Spaanse wetgeving als gevaarlijk wordt beschouwd. Op de camping moeten de verantwoordelijken hun honden altijd aan de riem houden, zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als op de percelen. De netheid en hygiëne van de camping moeten worden gerespecteerd. Om deze reden moeten de verantwoordelijken hun dieren uitlaten buiten de camping en de uitwerpselen op gepaste wijze opvangen.

Zwembad: het zwembad is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen gebruik maken van het zwembad als ze niet worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene. Er is geen badmeester bij het zwembad. Alle incidenten of abnormaliteiten moeten onmiddellijk aan de receptie worden gemeld. Het gebruik van glazen bekers is ten strengste verboden, evenals het gebruik van luchtbedden en baden met een T-shirt. Dieren zijn verboden in het gehele zwembad en solarium. U mag ook geen fietsen parkeren of voetballen in het solarium. Om hygiënische redenen is het noodzakelijk om te douchen voordat u in het zwembad gaat baden. Het bestuur van de camping behoudt zich het recht voor om gasten toe te laten en weg te sturen indien de voorschriften niet worden nageleefd.

Onbewoonde caravans:tenten of caravans mogen niet langer dan 24 uur onbezet op de camping worden achtergelaten zonder de receptie hiervan op de hoogte te stellen. De receptie kan de afwezigheid onder de aangegeven voorwaarden accepteren of de gast dwingen het perceel met al zijn of haar bezittingen te verlaten.

De orde op de camping zal te allen tijde worden gerespecteerd en gehandhaafd, evenals de naleving van dit reglement. Een verblijf op de camping impliceert de uitdrukkelijke instemming met en aanvaarding van deze voorwaarden.

Het bestuur van de camping behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit reglement.

BOEKINGEN

GALERIJ