Amb la voluntat de tenir un càmping sempre al dia, hem millorat la nostra xarxa de recollida d’aigües pluvials a la zona est del Càmping.